Ekonomi

Nå framgång med rätt affärssystem

Som företag är det viktigt att inte bara vårda sina externa nätverk utan likaväl komma ihåg att satsa på de interna nätverken inom företaget. De interna nätverken inom företaget kräver en fungerande kommunikation mellan olika grupper, för att kunna fungera så problemfritt som möjligt. På marknaden finns det affärssystem till […]

Vad är en coachutbildning?

Om någon för tio, femton år sedan hade sagt ”jag ska gå en coachutbildning” skulle de flesta nog ha trott att det handlade om att flytta till USA och bli tränare i amerikansk fotboll, eller möjligen i basket. Ordet coach var förknippat med den buttre tränaren i ett otal amerikanska […]

Håll koll på in- och utflödet

Som företagare är det viktigt att alltid känna till hur balansen mellan in- och utflödet av pengar från företaget ser ut. Inte minst gäller det de lockande snabblånen en del företagare tar för att täcka temporära kostnader. Om man inte vet när pengar kommer att komma in kan dessa lån medföra […]