Skulle ditt företag ha nytta av en tjänst som låter er fatta kloka affärsbeslut grundade i data? Data som kan ge er nya leads, vårda era befintliga kunder bättre och överlag utveckla er affärsstrategi? Då kanske en CRM-tjänst skulle kunna vara någonting för er.

I en uppkopplad värld har det i någon mån blivit svårare att hitta nya kunder. Internet har skapat en situation där geografiskt läge inte längre behöver vara den avgörande faktorn för vilket företag eventuella kunder väljer. Förutsättningarna som råder nu har också gjort att det är än viktigare att bibehålla relationer med befintliga kunder. Hos upsales.com hittar du CRM-tjänster som kan hjälpa ditt företag att nå både nya och gamla kunder på effektivare sätt.

CRM-tjänster – ett modernt sätt att hantera kundrelationer

Upsales är ett svenskt företag som specialiserat sig på det som kallas för CRM-tjänster. CRM står för ”Customer Relationship Management” och kan enklast beskrivas som en datadriven metod för att administrera kundrelationer, men det är mer än så. CRM är också ett sätt att identifiera nya affärsmöjligheter och för att hitta möjligheter till merförsäljning till redan befintliga kunder.

Att ta hjälp av CRM kan vara än mer relevant just nu. Många verksamheter är hårt prövade i sviterna av den pågående coronakrisen. Kunder avstår från nya investeringar och andra branscher ligger i stor sett nere. Det gör det än viktigare att kunna hitta och identifiera behov hos potentiella kunder. Ekonomin har trots allt inte dött, även om den för tillfället ligger lite i träda. Eller så är det så att ditt företag behöver en extra skjuts när ekonomin återigen kommer igång.

Smart data som kan ge ett lyft

Det ska förstås säga att kundrelationer inte enbart handlar om smarta sätt att hantera data. Delvis kan ditt företag genom att använda datan på ett smart sätt utnyttja den som vägledning. Med CRM-tjänster från Upsale får du tillgång till en mängd detaljerad data, som vässar ditt företags kapacitet både vad gäller ny och traditionell marknadsföring. Till exempel data som gör det enklare att veta vilka befintliga kundkontakter som skulle kunna ringas upp, ett klassiskt ”hot call”. Ett annat användningsområde för CRM är att göra försäljningsprognoser som stöds av data snarare än magkänsla. I CRM-tjänster ingår också ofta olika klasser av marketing automation, tjänster som gör det enkelt att skapa automatiserade e-mailkampanjer, formulär och landningssidor. Automatiserad marknadsföring var något som många branschmedier, exempelvis Dagens Media, rapporterade om för några år sedan. Nu är teknologin här som på enkelt och effektivt sätt låter företag individanpassa marknadsföring.

Vård av befintliga kunder – den bästa marknadsföringen

Det är värt att säga mer om vikten av att vårda befintliga kunder. Det är nämligen kunderna som kommer tillbaka som genererar den bästa marknadsföringen för ditt företag. Återkommande kunder är de som kommer att tala väl om dina produkter eller tjänster för andra potentiella kunder. Bättre marknadsföring än den som går från mun till mun går nämligen inte att få. Det är förtroendeskapande på ett sätt som ingen annan marknadsföring är.