Som företag är det viktigt att inte bara vårda sina externa nätverk utan likaväl komma ihåg att satsa på de interna nätverken inom företaget. De interna nätverken inom företaget kräver en fungerande kommunikation mellan olika grupper, för att kunna fungera så problemfritt som möjligt. På marknaden finns det affärssystem till företagets hjälp som kan anpassas till just de behov som finns. Navision affärssystem, som är ett av de mest populära, bidrar till att de olika nätverken som finns mellan exempelvis företagets medarbetare, kunder och leverantörer kan komma närmare varandra. Navisions affärssystem är skapat av Microsoft med tanken att vara ett lättillgängligt affärssystem för att motsvara användarens förväntningar.

När man väl har hittat ett affärssystem som man tycker verka leva upp till ens förväntningar och kan passa ens egna behov, vad är det då som man rent konkret kan få hjälp med? Kort sagt, vad är det som exempelvis Navision affärssystem kan hjälpa till med?

Med ett affärssystem kan man bland annat få stöd inom områden som ens e-handel, ens redovisning och andra administrativa punkter som löner och andra personal frågor. Ett affärssystem hjälper helt enkelt företag att få en fungerande struktur och en spårbarhet i vad som händer inom företaget. Utan ett bra affärssystem är det inte säkert att allt som behöver dokumenteras inom företaget verkligen gör det, för att nämna ett exempel på varför systemet är nödvändigt.