Går företaget bättre än väntat eller har du kommit in i en tillfällig svacka? Att ha en balanserad ekonomi kan vara snårigt både när du startar företag och när det är dags att expandera. Anlita experter för att få kontroll över företagets ekonomi och undvika kostsamma missar.

Ägarledda företag drivs ofta med en stor passion och vilja att både utvecklas och expandera. Att ha en ekonomi i balans är alltid viktigt oberoende av om bolaget är i uppstarts- eller expansionsfas. Tyvärr dröjer många alltför länge innan de tar in professionell hjälp även om ekonomi inte är deras huvudfokus i företagandet. Det här ger mindre hållbarhet på sikt och kan faktiskt skada företagets utveckling. Genom att anlita Grant Thornton får du som företagare en partner som ger framtitidsinriktade och professionella råd samtidigt som de tar hand om redovisning, bokslut och löner.

Hållbara företag växer långsamt

Är ekonomin rörig är det svårt att få koll på hur bolaget egentligen utvecklas. Därför är det också svårt att fatta rätt beslut vid rätt tillfällen. Företag som lyckas har en balanserad ekonomi och växer långsamt men målmedvetet och kan samtidigt överleva oväntade vändningar på marknaden. Att ta in en ekonomipartner som också kan ha en helhetssyn på bolagets utveckling och målsättningar ger bättre möjligheter på lång sikt. Grant Thornton har många års erfarenhet av bolagsekonomi i ägarledda företag och kan dessutom sätta in rätt kompetenser vid exakt rätt tillfällen, vilket gör dem till en idealisk partner för alla bolag som har stora ambitioner men befinner sig i en utvecklingsfas.

Fokusera på det du är bra på

Om du är både ägare och VD i ett företag vill du gärna arbeta med alla delar av ditt bolag. Det här kan leda till att du har alldeles för många arbetsuppgifter på ditt bord samtidigt som du inte fokuserar tillräckligt på det som du faktiskt är bra på, din produkt och dina kunder. Att ta in hjälp med ekonomi och redovisning ger dig tid och möjlighet att utveckla bolaget snabbare. Med Grant Thornton får du dessutom mer än en revisionsbyrå, du får en partner som hjälper ditt företag att utvecklas.