Att upprätta juridiskt korrekta avtal är en av grundbultarna för ett framgångsrikt företagande. Avtal behövs för bland annat anställda, inköp och försäljning. Dåligt formulerade avtal kan leda till kostsamma misstag och juridiska processer du helst vill undvika. Här får du mer information om hur du ska gå tillväga för att formulera bättre och mer vattentäta avtal.

Att ta fram juridiska standard och skräddarsydda avtal är något som många företagare tycker är både tidskrävande och krångligt. Därför är det inte konstigt att det ofta uppstår tvister eller att du upptäcker att du inte får det du tror att du har köpt eftersom avtalet inte är heltäckande. För att undvika situationer där du som företagare lider ekonomisk skada på grund av felaktigt formulerade avtal gäller det att alltid ta in rätt juridisk kompetens vid framtagandet av avtalen.

Olika typer av kommersiella avtal

Som företagare behöver du ha koll på många olika typer av kommersiella avtal. De allra vanligaste är:

  • anställningsavtal
  • sekretessavtal
  • avtal för återförsäljare och agenter
  • inköpsavtal
  • leveransavtal

Det är också viktigt att ta fram tydliga allmänna villkor som gäller vid försäljning, oberoende av om du arbetar med tjänster eller produkter. I avtalet behöver det alltid framgå vilka parter det är som ingår avtalet samt vilka villkor som gäller. Det här låter som att det är ganska enkelt, men sanningen är att det är väldigt enkelt att missa många viktiga detaljer om du inte har den juridiska kompetens som krävs.

Ta fram skräddarsydda avtal

Det finns en stor mängd mallar för standardavtal som kan fungera bra i vissa situationer. Det kan till exempel handla om anställningsavtal eller hyreskontrakt. Det är trots allt alltid bättre att upprätta ett avtal vid en överenskommelse än att låta bli. Även om muntliga avtal egentligen har samma juridiska status som skriftliga blir det vid en tvist näst intill omöjligt att reda ut vad som sagts och vad som verkligen gäller. För mer komplexa situationer krävs dock skräddarsydda avtal för den enskilda affären. Här kan en advokatfirma specialiserad på avtalsrätt och kommersiella avtal vara till stor hjälp om du inte har den juridiska kompetens som behövs internt i företaget.