Att rekrytera olika medarbetare som passar företaget har alltid var svårt, oavsett bransch eller position. Rekrytering är en viktig del av en organisations utveckling och har stor betydelse för den framtida lönsamheten. Det gäller inte minst chefsrekryteringar som är den allra svåraste rekryteringen. Det bästa är att ta hjälp av en specialiserad rekryteringsfirma för att hitta rätt person till chefsrollen.

En dålig rekrytering kan bli mycket kostsamt för företaget. Framför allt om det är en dålig chefsrekrytering. Att anställa en ny chef i företaget är ett viktigt steg som inte får gå fel. Rekryteringsprocessen skiljer sig en hel del från rekryteringar av andra anställda i företaget. Därför är det en bra idé att använda en utomstående rekryteringsfirma som är expert på just chefsrekryteringar.

Anlita en rekryteringsexpert

En chefrekrytering är en tidskrävande och omfattande process. En felrekrytering kan bli mycket dyrt för företaget och därför är det viktigt att det blir rätt redan från början. Rekryteringsbolaget ​Wesgroup executive search är experter på att hitta rätt chefskompetens åt företag och organisationer. Wes hittar de bästa kandidaterna till styrelser och ledningsnivå. De är särskilt duktiga på att hitta kvinnliga ledare till olika uppdrag. Idag är det allt fler företag som insett vikten av mångfald i bolaget. Det speglas även i börsbolagen där det idag är 60 procent fler kvinnor i styrelserna jämfört med 2006.

Jämfört med andra EU-länder har svenska börsbolag hög andel kvinnliga styrelseledamöter, men det är fortfarande långt ifrån jämställt. Statistik visar att den högsta positionen i företaget, VD-rollen, fortfarande domineras av män. Endast 17 procent av Sveriges vd är kvinnor. Med mångfald i ledningsgruppen har företaget större chans att öka lönsamheten. En innovativ och kompetensbaserad rekryteringsprocess gör det möjligt att hitta de bästa chefskandidaterna. Wes moderna metod har hjälpt hundratals företag och organisationer att förbättra mångfalden i sina ledningar och styrelser.