Det talas mycket om nätverk nuförtiden, om vikten av att knyta kontakter, vårda sitt personliga varumärke och bygga upp ett nätverk. De flesta har kommit i kontakt med nätverket Facebook på internet, och detta är en viktig kanal för många privatpersoner, organisationer och företag. Ska man knyta professionella kontakter är det dock ett annat nätverk, Linkedin, som är viktigast.

Ett världsomspännande nätverk

 Linkedin

Linkedin liknar Facebook på många sätt, men är tydligt inriktat på arbetslivet. På Linkedin lägger användarna upp sina cv:n, vilket många förvisso gör på Facebook också.  Linkedin är dock öppnare, vilket gör att många journalister använder sig av siten när de ska göra research eller hitta experter att intervjua. Det finns även grupper där olika ämnen diskuteras, vilket gör att man kan komma i kontakt med andra som arbetar inom samma område.

The Fellowship

Ett exemple på hur nätverk kan knytas genom fysiska möten är den inflytelserika religiösa rörelsen the Fellowship, som grundades i Seattle på 1930-talet av den norskfödde predikanten Abraham Vereide. Rörelse är kanske egentligen fel ord, eftersom the Fellowship i formell bemärkelse varken har ledare eller medlemmar. Man har dock ett hundratal anställda, trots att finansieringen helt och hållet kommer från donationer.
I februari varje år organiserar the Fellowship ett evenemang som kallas National Prayer Breakfast. Till detta bjuds personer från hela världen in, och varje år talar en politisk världskändis vid evenemanget. Bland de som talat finns Barack Obama, Moder Teresa, Bono och Tony Blair. The Fellowships övriga verksamhet består av studiegrupper, bibelgrupper, bönemöten och seminarier. Rörelsen äger ett flertal fastigheter runt om i USA där deltagare i aktiviteterna kan bo. Rörelsens aktiviteter har genom åren lockat många politiker, företagsledare, jurister och andra, vilket gjort att rörelsen blivit ett extremt inflytelserikt politiskt nätverk, även om rörelsens nuvarande ledare Doug Coe säger att man främst vill skapa ett utrymme för bön, möten och diskussion.