Det finns särskilt två situationer då du som arbetsgivare har stor nytta av outplacement: vid neddragningar och när en medarbetare inte uppfyller de förväntade kraven. Outplacement är ett annat ord för omställning. Du har en medarbetare som du vill hjälpa att få ett nytt jobb. Istället för att bara säga upp personen, tar du hjälp av ett auktoriserat omställningsföretag för att både hitta rätt medarbetare och omplacera en anställd.

Att behöva dra ner på tjänster eller omplacera en person kan som arbetsgivare kännas jobbigt. Då är det skönt att ta hjälp av ett auktoriserat omställningsföretag som Unik Resurs som hjälper dig med hela processen. Det kan handla om en medarbetare som inte klarar av jobbet. Gillar du personen vill du hjälpa den vidare. Är det en person som försvårar verksamheten och där det inte finns någon grund för uppsägning är just outplacement en bra lösning. Eller så behöver du göra nedskärningar. Gå in på https://www.unikresurs.se/tjanster/outplacement/ för att läsa mer om outplacement och omställning.

Outplacement

Mycket av ett företags potential sitter i de anställdas kunskaper. Därför är det viktigt att du har rätt person på rätt plats. Både för att företaget ska kunna utvecklas, men också för att du inte ska behöva betala ut lön till en person som faktiskt inte gör sitt jobb. Många arbetsgivare använder outplacement när de vill vara schyssta mot sina alla anställda: vid nedskärningar eller för att personen behöver ett nytt jobb. Men du kan också använda outplacement om du har en anställd som skapar problem, som du skulle vilja sparka eller köpa ut. Men du vill inte få problem med facket. Använd outplacement vid:

• nedskärning
• omplacering av personal
• nyrekrytering

Rätt medarbetare

Outplacement handlar alltså om både personlig och företagsmässig utveckling, att dina medarbetare har kompetensen och personligheten för att uppfylla de förväntade kraven. Auktoriserade omställningsföretag som Unik Resurs kan både hjälpa dig att omplacera medarbetare, men också hitta nya medarbetare. Det handlar om att skapa en positiv rotation på arbetsmarknaden så att alla får komma till sin rätt, använda sina talanger och utvecklas. När du har rätt medarbetare kommer ditt företag att utvecklas och växa.