Planering

Så får klarar du arbetsintervjun

Någonsin funderat över hur du ska lyckas få den där utannonserade tjänsten du så gärna vill ha? Vi har bästa tipsen för hur du utmärker dig på arbetsintervjun – och det med enkla medel! Att söka jobb och gå på en massa arbetsintervjuer tar på krafterna och kan vara en […]

Bäst kontor!

I en artikel i SvD skriver man hur trivseln på kontoret är som sämst, när man sitter i öppna kontorslandskap. Men hur gör man för att skapa en bättre trivsel även i denna miljö? När man talar om trivsel på jobbet är det inte bara hur man trivs tillsammans med […]

Se till att det blir rätt från början

Om man behöver översätta något material lönar det sig alltid att anlita en bra och etablerad översättningsbyrå, hur mycket dyrare detta än blir. Att anlita auktoriserade översättare är en investering som alltid betalar sig i slutändan. På internet frodas felöversättningar och olika språkliga felaktigheter och lustifikationer, och många av dem […]

Kontinuitetshantering – konsten att göra en plan

Riskhantering har blivit en allt viktigare del av många företags verksamhet . Som en del i detta bör kontinuitetshantering ingå. Kontinuitetshantering är hanteringen av operativa risker, och handlar till stor del om att planera för hur den operativa verksamheten ska kunna fortsätta när en kris har inträffat. Exempel på den […]