Som företagare och entreprenör kan man ha kommit i kontakt med begreppet frivillig rättelse utan att riktigt veta vad det egentligen betyder. I grunden är begreppet mer relevant för privatpersoner men som företagare håller man sig vanligen mer uppdaterat kring skatter och juridiska begrepp än vad man gör som privatperson.

Frivillig rättelse handlar idag i första hand om en förmögenhet eller utländska inkomster som inte har redovisats i Sverige och därför inte heller beskattats i Sverige. Anledningen till att det ligger i personers intresse att göra en frivillig rättelse är att ärendet annars räknas som en oriktig eller utelämnad uppgift i ens självdeklaration, vilket är tillräckligt för att medföra ett en skattebrottsanmälan eller ett skattetillägg utförs mot en.  Denna handling anses som frivillig så länge den har gjorts utan yttre påverkan och genom att lämna in en sådan så riskerar man inte några rättsliga följder.

Den frivilliga självrättelsen är ett sätt för Skatteverket att få in uppgifter som tidigare har utelämnats och är tänkt som en lösning för att lösa det problemet. Vet man med sig att man själv kan vara i behov av att göra en frivillig rättelse kan man kontakta en skatterådgivare eller jurist för att få ytterligare information kring hur man bör gå tillväga för att det hela ska ske på ett riktigt sätt.