Att nätverka är väldigt viktigt i företagandet och många av de kunder som kommer in gör det för att man lyckats i sitt nätverkande. Att nätverka innebär i stort att kommunicera med potentiella kunder, nya kunder och andra företag. Vanligaste är att göra detta genom branschfester, seminarier eller konferenser. Det är då viktigt att man pratar om väsentliga frågor gällande sin bransch och sitt företag. Det är en kontaktskapande aktivitet som skapar nya vänskaper men dessa ska främst handla om företaget och praktiska saker runt detta. När man har valt att skapa en kontakt så är det en bra idé att bibehålla denna och sedan locka nya kunder till den faktiska butiken eller företaget, genom Rollupkungen kan man marknadsföra sitt företag med hjälp av banderoller och affischer exempelvis. Det går även att trycka reklamblad och liknande att sprida på ett nätverkande möte, dela ut kontaktuppgifter så att de andra vet hur de ska finna dig igen.