Möjligheterna att nå ut med sitt budskap eller företag och knyta nya kontakter har ökat dramatiskt sedan sociala nätverk blev en del av vårt dagliga liv. När internet bedömdes som en fluga var det ingen som anade varthän det skulle barka – och vi kan idag inte förutsäga hur vårt nätanvändande kommer att se ut om tre, tretton eller trettio år. Vad vi dock vet är att den mellanmänskliga kontakten inte spelat ut sin roll. Att ta kontakt med folk genom att ses ansikte mot ansikte och trycka ett visitkort i handen på den man talar med är fortfarande det mest framgångsrika sättet att bedriva nätverkande. Vad som dock har förändrats är behovet av en genomtänkt design. I vår allt mer visuellt orienterade värld, där vi dagligen översköljs av bilder och teckenkodade budskap, är det viktigt att nå fram på ett slående sätt.

Bruket av visitkort kan faktiskt dateras ända tillbaka till det antika Kina, och i Europa har det förekommit ymnigt sedan 1500-talet. I Frankrike var de en viktig del av ett invecklat system av artighetsvisiter bland aristokratin. Att gå på visit hos andra fortsatte att vara en viktig del av den borgerliga umgängessfären ända in på 1900-talet. Om man besökte någon som inte var hemma – kom ihåg att detta var innan iphonens förlovade tid – kunde man lämna kvar sitt visitkort. Idag är det lätt att beställa personligt utformade visitkort hos Johnlook och skriva in sig i den icke föraktliga traditionen. I den angloamerikanska miljön kallas visitkortet business card, och har alltså inga rötter förgrenade med den franska aristokratin.

Ett bra visitkort förmedlar budskapet kort och koncist och följer företagets grafiska profil i övrigt. Med ett visitkort på fickan är du alltid redo att knyta nya kontakter och vidga ditt nätverk. Om du tror att visitkortet har spelat ut sin roll i vår digitala tidsåldern tar du fel. Jusek-tidningen har genomfört en mindre undersökning där de frågar ut en informationschef, en rekryteringskonsult och en pr-konsult. Svaret är i det närmaste enhälligt: visitkorten är fortfarande rätt. De tjänar som en fysisk kom ihåg-lapp som är lätta att knyta till en viss kontakt eller företag. Se bara upp för att låta visitkorten göra större intryck än du själv. Om dina business card lyser måste du se till att lysa själv!