Saker som företag sparar tid och pengar på är bland annat elektronisk tidrapportering direkt från den anställdes mobil – men även ett sätt att undvika och hantera stress på.

 

Arbetstidens varaktighet och rapporteringen därav är enkel att fixa med tidrapport i mobilen, något som företag och organisationer skulle spara mycket tid och pengar på. Men vad är det nyaste när det kommer till arbetstidsforskning och stress?

 

Sex timmars arbetsdag ger bättre sömn

I en ny forskningsartikel, som presenteras i Veckans Affärer, går det att läsa om hur 6 timmars arbetsdag ger både mindre stress och bättre sömn hos de som arbetar. Det är med andra ord rätt så tydliga, positiva effekter att ha en förkortad arbetsdag men med bibehållen lön. Det kan innebära ökade kostnader för en arbetsgivare, men det kan minska kostnaderna över tid i form av minskade sjukskrivningskostnader och lättare att behålla personal.

 

Vi stressar nämligen alldeles för mycket och många finner sig utbrända i arbetslivet, innan de ens fyllt 25 år. Det är numer inte längre kroppen som knäcks av kraven från arbetslivet, som förr, utan hjärnan. Något som bidrar är gränslösa arbetstider, ständiga krav på tillgänglighet och hetsen att uppleva saker, förverkliga oss själva samt träna när vi är lediga. I Dagens Nyheter går det att läsa om hur vi har mer krav på oss själva och mindre tid för återhämtning, men att fall av utmattning och utbrändhet fanns redan på 1800-talet med kallades för trötthet och neurasteni. Men redan då trodde man att det berodde på stress, jäkt och krav på punktlighet. Det är därför viktigt att vila ut, inte minst på semestern:

 

  • Den första lagen om semesterrätt i Sverige kom 1938, och gav alla anställda rätt till två veckors semester.
  • 1951 ökades rätten till tre veckor, och 1963 till fyra.
  • Nuvarande lag från 1977 ger rätt till fem veckors semester.

 

 

Ny forskning visar även att män har en tendens att vara mer känsliga för stress än kvinnor och att det finns ett samband mellan stress och en förtidig död hos män, ett samband som inte har hittats hos kvinnor.