Arbetsmiljön är viktig, kanske viktigare än vad man tidigare trott. Nu har det kommit nya lagar kring detta som det är viktigt att vara medveten om som arbetsgivare. Samtidigt minskar antalet skyddsombud runtom i landet, samtidigt som de som motarbetas ökar.

kvinna-rekryteraVare sig man ett företag inom revision, livsmedel eller kanske IT är det viktigt att man tar hand om de lokaler som man är i, där man tar emot sina kunder och där man huserar sina medarbetare. Det handlar om allt från rätt ventilation, möblering, ljudnivåer samt städning av lokalen. Det är kanske lättare sagt än gjort att ta hand om allt detta, men en sak som gör det lättare är att anlita ett professionellt företag som till exempel sköter städningen åt en, som global fastighetsservice. Sedan är det viktigt att kolla upp så att luften är som den enligt lag ska vara samt att det inte är en bullersam nivå som skadar och irriterar medarbetare eller skrämmer bort eventuella kunder.

Det är viktigt med arbetsmiljö. På Arbetsmiljöverket kan man läsa om vad som ingår i ett fungerande arbetsmiljöarbete, något som är avgörande för att både främja god hälsa men också förebygga orsaker till ohälsa på jobbet. Det är vidare arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är god och att ingen vare sig blir skadad eller sjuk på grund av arbetet. Något som kan vara viktigt att veta. I arbetsmiljön ingår fysiska, psykologiska och sociala arbetsförhållanden.

Idealt ska varje arbetsplats ha ett skyddsombud

man-framfo%cc%88r-dator-tecknadPå varje arbetsplats med 5 eller fler anställda, ska det finnas ett skyddsombud, allt i enlighet med arbetsmiljölagen. Men tyvärr är så inte alltid fallet. I Sveriges Radio rapporteras det om hur det tydligen har blivit svårare och svårare att hitta skyddsombud för arbetsplatser och att de som finns är mer pressade än vad de varit tidigare. Detta menar bland annat IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe, som intervjuas i artikeln. Risken med att det är färre skyddsombud nu är tidigare är att det kan riskera både den fysiska och den psykiska hälsan på många arbetsplatser. Anledningen till att det blivit mindre skyddsombud är vidare att det inom nästan all industriell produktion har blivit tuffare bemanning med färre personer, som oftast inte är anställda av företaget själv utan av ett bemanningsföretag, och således hoppar runt på företag där det är arbetstoppar. Vilket i sig även det underminerar arbetsmiljön psykosocialt för de personerna.

Nu kartläggs det inom LO hur skyddsombud hotas och trakasseras, eller rentav motarbetas. Enligt rapporter och undersökningar har det nämligen blivit vanligare. För att få en helhetssyn på problemet har nu samtliga 70 000 skyddsombud inom just LO fått svara på en enkät angående detta, något som ska redovisas i slutet på oktober enligt en artikel i Svenska Dagbladet. Mer info från artikeln är detta:

  • Skyddsombuden ska bland annat svara på om de hindrats i sitt uppdrag, om arbetsgivaren motarbetar dem och om de anser sig få tillräckligt stöd från sin fackliga organisation.
  • Tidigare undersökningar har visat att problemen är olika stora på olika typer av arbetsplatser.
  • Mest utsatta anses regionala skyddsombud vara, som hanterar arbetsplatser med 5–10 anställda som saknar egna skyddsombud.
  • Det väckte storuppmärksamhet när skyddsombudet på bygget av köpcentrat Mall of Scandinavia i Solna fick sluta efter att ha larmat om farlig arbetsmiljö.