Entreprenörskap

Utan bud ingen råd

De flesta företagare är beroende av transportföretag för att deras verksamhet ska fungera. Man kan t.ex. inte driva en restaurang om man inte får leveranser av råvaror. Detta säger egentligen sig självt, men samtidigt glömmer många bort exakt hur beroende företagare är av transporter av olika slag. Det här är […]